ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo

Upravna_zgrada_2013_7Na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara JRB ad Beograd, održanoj dana 16.04.2018. godine, doneta je odluka kojom se razrešavaju dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora JRB ad Beograd i odluka o imenovanju novih članova.

Skupština akcionara JRB ad Beograd je Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora donela na predlog Vlade Republike Srbije koja je svojim Zaključkom Skupštini akcionara predložila da se dužnosti razreše 4 dosadašnja člana Nadzornog odbora i imenuju 4 nova člana.

Istoga dana 16.04.2018. godine, održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj je doneta odluka da se za izvršnog direktora JRB ad Beograd ponovo imenuje Biljana Čvertkov, na novi mandat u trajanju od četiri godine, u skladu sa Statutom JRB ad Beograd.

grbJRBredizajniranJRB AD Beograd
(Yugoslav River Shipping)

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Useful links

     JRB AD Certificates:                              Social networking sites:          

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                    fbooktwitteryoutube